ראש העיר במהלך הסיור. צילום: אסתי דזיובוב/TPS

 

ההכנות בעיצומן. צילום: אסתי דזיובוב/TPS

 

צילום: אסתי דזיובוב/TPS

 

צילום: אסתי דזיובוב/TPS

 

אורן רפאל

אורן רפאל