ביום היארצייט של האר"י הקדוש בצפת פרצה שריפת ענק פרצה ביער הסמוך וכל המתפללים התבקשו להתפנות. כוחות גדולים של כיבוי אש פועלים במקום. בשלב זה לא נמסר על נפגעים.

שריפה ביער הסמוך לקבר האר"י הקדוש. צילום: מרב לרנר
צילום: מרב לרנר
צילום: מרב לרנר
מרב לרנר

מרב לרנר