פורסמה החלטת היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, בתיקי רה"מ נתניהו: שקילת העמדה לדין בכפוף לשימוע על עבירת שוחד בתיק 4000. כמו גם על עבירות של הפרת אמונים בגין קבלת טובות הנאה מאנשי העסקים ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר (תיק 1000), וכן בעבירות של מרמה והפרת אמונים בתיק 2000 (ידיעות אחרונות). מו"ל ובעלי 'ידיעות אחרונות', ארנון (נוני) מוזס, מואשם – בכפוף לשימוע – בביצוע עבירת שוחד.

תיק 1000

קבלת טובות ההנאה בתיק 1000 נעשתה, על פי היועמ"ש, "לאורך שנים, בזיקה לתפקידיו הציבוריים של נתניהו ומעמדו כראש הממשלה, ברציפות ובאופן תדיר, לשימושו ולשימוש רעייתו, בין היתר במענה לדרישות, ובסכומים המצטברים לכדי מאות אלפי שקלים".

בנוסף, מצביע מנדלבליט על "פעולות שביצע נתניהו במסגרת תפקידיו הציבוריים לטובת מילצ'ן במספר עניינים עסקיים ואישיים, בשעה שנהיה נתון בניגוד עניינים חריף בין טובת הציבור לבין מחויבותו האישית למילצ'ן, על רקע קבלת טובות ההנאה האמורות, כמו גם על רקע יחסי החברות וזיקות נוספות שהתקיימו בינו לבין מילצ'ן".

תיק 2000

בתיק 2000 נשקלת העמדתו לדין של נתניהו בחשד לביצוע מעשה מרמה והפרת אמונים, ושל ארנון מוזס בחשד לביצוע עבירת שוחד. לדברי היועמ"ש, למרות שנתניהו לא נענה להצעת השוחד ולא ביקש או התנה שוחד, הוא המשיך לנהל עם מוזס שיחה ארוכה ומפורטת על מרכיביה של הצעת השוחד.

תיק 4000

פרשת תיק 4000, אשר עוסקת בעיקרה במערכת היחסים בין ראש הממשלה לבין איש העסקים שאול אלוביץ', סובבת סביב "היענות חריגה לדרישות להטיית הסיקור באתר 'וואלה'". בגין מעשים אלה מיוחסת לנתניהו עבירת לקיחת שוחד.

גם לבעלי 'בזק' דאז, שאול אלוביץ', ולגב' איריס אלוביץ' מיוחסות, על בסיס המסכת העובדתית שתוארה לעיל, עבירות של מתן שוחד לנתניהו, באמצעות הטיית הסיקור באתר 'וואלה' לטובתו ולטובת בני משפחתו. זאת, מתוך הבנה וציפייה כי נתניהו יפעיל את סמכויותיו השלטוניות לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם, כפי שאכן אירע בפועל. לבני הזוג אלוביץ' מיוחסות גם עבירות של שיבוש מהלכי משפט והדחה בחקירה ולשאול לבדו מיוחסות גם עבירת הלבנת הון, ביצוע פעולה ברכוש אסור ועבירות דיווח.

 

במפלגת הליכוד מיהרו להגיב להחלטת היועץ המשפטי לממשלה. "איש לא מופתע מהודעת היועץ שהגיעה אחרי שלוש שנים של מכבש לחצים אדיר שהופעל עליו על ידי התקשורת, השמאל והפקידות המשפטית כדי שיגיש נגד ראש הממשלה כתב אישום בכל מחיר – גם כשאין כלום. העיקר שזה יהיה לפני הבחירות", מסרו בליכוד.

וידאו: מפלגת 'הליכוד'

לדבריהם, "מדובר ברדיפה פוליטית. מסע הציד נגד ראש הממשלה התחיל בניסיון להדביק לו ארבעה תיקי שוחד. כבר עכשיו, עוד לפני השימוע, שלושה מהם קרסו. גם שאר הטענות יקרסו כמו מגדל קלפים כשראש הממשלה יתעמת עם עדי המדינה, יביא עשרות עדים שבאופן תמוה לא נחקרו ויציג את המסמכים והפרוטוקולים שמוכיחים שכל פעולותיו והחלטותיו של ראש הממשלה נעשו כדין".

הליכוד על החלטת היועמ"ש: "רדיפה פוליטית"

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20