בשורה משמעותית להתיישבות ביהודה ושומרון: לאחר שלוש שנים של עבודה משותפת לה היו שותפים שרת המשפטים איילת שקד והיועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, ובסיוע המשנה ליועמ"ש ארז קמיניץ, היועמ"ש חתם על חוות דעת של תקנת השוק המוכרת גם כ"סעיף 5". זאת, במטרה להביא לפתרון מנהלי ללמעלה מ- 2,000 בתים ביהודה ושומרון, במקביל לחוק ההסדרה.

שרת המשפטים איילת שקד: "החלטת היועץ המשפטי לממשלה מהווה בשורה של ממש להתיישבות. שנים של קיפאון, חוסר ודאות ואיום בהריסה באו אל קיצם. שינינו את השיח משיח של פינוי לשיח של הסדרה ובניה. זו תשובה ציונית הולמת אל מול מעשי הרצח האכזריים של הימים האחרונים. אני מודה ליועץ על על פעולתו החשובה והמוסרית ביותר למען תושבי יהודה ושומרון שחרב הפינוי עמדה על צווארם עד לפני שלוש שנים".

שרת המשפטים איילת שקד. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

בהתאם לחוות הדעת, ההכשרה תבוצע באופן מנהלי לאחר הליך בחינה מהיר של משרד הביטחון. זוהי בשורה לאלפי בתי אב שיוכלו מעתה לקחת משכנתאות, למכור את הבתים ולהוציא היתרים ותוכניות לתוספות בניה ללא מגבלה כלשהי.

תחת הכותרת יישום "סיכום היועץ המשפטי לממשלה בנושא סעיף 5 לצו בדבר רכוש ממשלתי (יהודה והשומרון) – חוות דעת משלימה", נכתב: "יישומו של סעיף 5 מהווה מרכיב משמעותי במדיניות ממשלת ישראל להסדרת בנייה בלתי חוקית באיו"ש, שהוקמה בתום לב ובמעורבות של רשויות המדינה. לפיכך, יש מקום לכך שמשרדי הממשלה הרלוונטיים ינקטו בפעולה יזומה לקידום המהלכים הנדרשים לשם יישום הסעיף. פעולה יזומה זו צריכה לכלול תכנית עבודה מתאימה, והקצאת המשאבים הנדרשים.

"כפי שצוין בראשית הדברים, נדרשת כעת פעולה ממשלתית יזומה לבחינה ולאישור מהירים של תאי השטח בהם מתקיימות ראיות מנהליות לתחולתו של סעיף 5 ,על רכיביו השונים. זאת, על מנת שבשטחים אלו ניתן יהיה להשיג באופן מיידי את התוצאות שפורטו לעיל, בראשן – האפשרות להסדיר את חוקיות הבנייה הקיימת בהם. על מערכת הביטחון להסדיר את תהליך הבחינה של ראיות כאמור, במעורבות של כלל הגורמים הנוגעים בדבר, ולהביא את תוצריו הפרטניים לאישורו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט אזרחי), עו"ד ארז קמיניץ, אשר במידת הצורך אף יביא את הדברים לאישור היועץ המשפטי לממשלה".

אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה. צילום: פלאש 90
אלירן טל
כתב בדסק המדיני של ערוץ 20