אחרי שהוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) המליצה שלא להקים את הפקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל, הערב תתכנס מל"ג יו"ש על מנת להכריע סופית בשאלה. לדברי היועץ המשפטי לממשלה, ראוי שההכרעה תעבור לאחר מכן למועצה להשכלה גבוהה מאחר ומל"ג יו"ש מסיימת את תפקידה בסוף השבוע וסמכויותיה ממילא עוברת למל"ג. אולם זה לא דבר שמתחייב.

הפקולטה עצמה כבר נחנכה בנוכחות המממן, שלדון אדלסון, וראש הממשלה, אלא שבעקבות חשש לניגוד עניינים של אחת מחברות הוועדה, התקיימה בעניין הצבעה נוספת – בסופה, כאמור, הוחלט שלא להמליץ על הקמתה.

שר החינוך נפתלי בנט ומרים אדלסון בטקס חניכת בניין ע"ש הזוג אדלסון באוניברסיטת אריאל. צילום: דוד מיכאל כהן/TPS

 

הדבר התאפשר לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה קבע כי הוועדה לתכנון ולתקצוב היא וועדה ממליצה בלבד ולא מכריעה, ולכן הסמכות הוטלה על מל"ג יו"ש. "הוועדה היא בעלת אופי תכנוני, אף שייתכנו לה השלכות תקציביות, ועל כן היא בגדר המלצה לגוף המוסמך", קבע אביחי מנדלבליט.

אם בסופו של דבר יתיר מל"ג יו"ש את הקמתה, בניגוד להמלצת הוועדה, אמורה הפקולטה להתחיל לפעול כבר באוקטובר הקרוב.

"יש מחסור עצום ברופאים בישראל, וחייבים לנוע קדימה", אמר שר החינוך נפתלי בנט שלדבריו פועל לאישורה.

"משוכנע שחברי המועצה יעדיפו את האינטרס הציבורי הרחב על פני שיקולים פוליטיים צרים"

לאחר קביעת היועמ"ש, אמר בנט כי "זוהי החלטה מצוינת אשר סוללת את הדרך להקמת הפקולטה לרפואה באריאל".

הוא הוסיף כי "ההחלטה נדונה בשעה זו במל״ג יו״ש, וההצבעה תתקיים בשעתיים הקרובות. בישראל יש מחסור עצום ברופאים, מדובר בצורך לאומי הן של עולם האקדמיה והן של עולם הרפואה. אנו חייבים להתקדם קדימה למרות שהקרטל האוניברסיטאי מתעקש לתקוע מקלות בגלגלים. אני משוכנע שחברי מל"ג יו"ש יקבלו היום החלטה נכונה ויעדיפו את האינטרס הציבורי הרחב על פני שיקולים פוליטיים צרים".

אילת כהנא

אילת כהנא