קבוצת הקשישים בישראל ממשיכה לגדול, הפנסיה וקצבאות הזקנה לא מאפשרים להם לחיות בכבוד ורבים מהם סובלים מבדידות. אחרי שמפלגת הגמלאים נבחרה בשנת 2006 ולא הוכיחה את יעילותה בסיוע למצוקת הקשישים בישראל, בני הגיל השלישי והרביעי מאבדים תקווה שהמפלגות שייכנסו לכנסת הבאה, יצליחו ליצור שינוי.

סיון חילאי

סיון חילאי