הסדר טיעון בפרשת השוחד בקריה: היום (א') הוגש לבית הדין הצבאי כתב אישום נגד מפקד בסיס הקריה לשעבר, ששירותו הסתיים לפני מספר חודשים. בכתב האישום מיוחסות עבירות של הפרת אמונים, שימוש ברכוש צה״ל שלא למטרות הצבא והתנהגות שאינה הולמת.

על פי הנטען, הקצין ניצל את מעמדו במטרה לשנות שיבוץ ולהקל בתנאי שירות של חיילים שהקצין היה בקשרים חברתיים וכלכליים עם הוריהם; שימוש פרטי בכלי רכב צבאיים; ושימוש בחיילים תחת פיקודו לצרכים פרטיים.

במסגרת הסדר הטיעון שגובש עם הקצין הוא יודה בכתב האישום שהוגש וייטול אחריות למעשים המפורטים בו. בהתאם להסדר הטיעון, שיובא לאישור בית הדין הצבאי, יוטל על הקצין עונש של הורדה מדרגת אל״ם לדרגת רס״ן, 100 ימי מאסר שירוצו בעבודות צבאיות, קנס בסך 22 אלף ש"ח ומאסר על תנאי.

גורם צבאי מסר כי בגיבוש הסדר הטיעון הובאו בחשבון אופי המעשים והיקפם, לצד שירותו הטוב והמסור של הקצין לאורך השנים, סיום שירותו על רקע הפרשה, ונטילת אחריות מצדו.

אל״ם רן כהן, הסנגור הצבאי הראשי, אל״ם (מיל׳) אבי עמירם וסגן ורוניקה ליטבינוב שייצגו את הקצין מטעם הסנגוריה הצבאית, ברכו על הסדר הטיעון: "הקצין הוא מפקד מוערך ורב זכויות שהשלים למעלה משלושים שנות שירות משמעותיות בשטח ובמטה. אנחנו מברכים על הסדר הטיעון, שבמסגרתו הקצין נטל אחריות על שגיאות מסוימות שנפלו מצידו, תוך שהתקבלו טענות רבות מצידו. שאיפתו של הקצין היא להמשיך ולתרום בהקדם בעשייה משמעותית כמידת יכולתו".

מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל מחויב לשמור על טוהר המידות בשורותיו, וימשיך לפעול להטמעת עקרון זה ולמיצוי הדין עם כל מי שייכשל בהתנהגותו".

נועם אמיר

נועם אמיר

כתב ערוץ 20 לענייני צבא וביטחון