תגובת דובר צה"ל:
הנושא מוכר ומטופל על ידי הגורמים הרלוונטיים ובשנה האחרונה חלה ירידה משמעותית באירועי גניבה במרחב צאלים. כחלק מהמאמץ למיגור התופעה, ישנו עיסוק משמעותי בנושא בכל רמות הפיקוד בצה״ל על ידי הקצאת משאבים לצורך שינוי משמעותי בתשתיות ההגנה בבסיס, במרחבים הסמוכים לו ובחניונים (כגון בניית מחסומים בבסיס). כמו כן, חודדו הוראות האבטחה במרחב הבסיס.

ריקלין & סג"ל

ריקלין & סג"ל