האוניברסיטה עברית, השפה אולי לא. בתקופה האחרונה באוניברסיטה העברית דנים בכובד ראש בשינוי שפת ההוראה מעברית לאנגלית, כך דווח ב'מקור ראשון'.

על פי הדיווח, לימודים לתואר שני ושלישי יערכו בשפה האנגלית בלבד פרט למספר מקצועות בודדים. בנוסף, ההנהלה הנוכחית כבר עשתה צעדים לקראת השינוי המדובר, אולם ההחלטה טרם עברה אישור הסנאט, הדירקטוריון והגורמים הרלוונטיים.

קשה להמעיט בחשיבות השינוי המדובר אם אכן יצא לפועל. הנגזרת של החלטה זו תשפיע הן על אוכלוסיית הסטודנטים והן על מוסדות אקדמאים מתחרים. ישנו חשש אמיתי כי אוכלוסיות חלשות ידירו את רגליהן למוסדות אחרים וכך מוסד אקדמאי שנועד במקור לכלל הציבור יהפוך להיות 'מוסד בוטיק' של האליטות בישראל.

כזכור, האוניברסיטה העברית בירושלים הוקמה ב-1925 על בסיס השפה העברית. כעשור לאחר "מלחמת השפות". שעוררה סערה בקרב הישוב היהודי. פרנסי המוסד הירושלמי, שהיו עדים לאותה "מלחמה", קיבלו החלטה לשמור ולשמר את שפת הקודש.

אורן רפאל

אורן רפאל