דו"ח נציב קבילות החיילים לשנת 2015 וה-44 במספר פורסם היום. הדו"ח הוגש בשבוע שעבר לרמטכ"ל גדי אייזנקוט ע"י נציב קבילות החיילים, האלוף (מיל') יצחק בריק. האחרון הציג את הדו"ח ואת המגמות הנשקפות בו והדגיש את חשיבות הטיפול בכח האדם בצה"ל.

הרמטכ"ל העביר את הדו"ח לטיפולו של סגן אלוף יאיר גולן לצורך יישום והפקת לקחים ואמר כי "השנה החולפת התאפיינה בלחימה בטרור ביהודה ושומרון, לצד מאמץ משמעותי לשיפור מוכנות צה"ל לחירום ומלחמה. גם בתקופה מאומצת זו נדרש להקפיד על טיפול נכון ואיכותי במשאב החשוב ביותר של צה"ל- האנשים. עלינו לזכור כי המשימה תמיד בראש והאנשים במרכז".

המוטיב החוזר בדו"ח 2015 הוא כשלים הנובעים משינוי מצבת כח האדם בצה"ל בשל הקיצוץ הרוחבי שבוצע במערך היבשה. למרות הקיצוץ לא נעשו ההתאמות הנדרשות למשימות שהוטלו על הכוחות ולא נערכה ביקורת על המהלך.  הפער בכח האדם הוביל לרדידות במילוי המשימות או אי-ביצוע חלק מהן, ל"עיגול פינות" במילוי משימות, לפגיעה במקצועיות שנרכשה בשנות דור, ולדיווחים חלקיים או לא אמיתיים על אודות מילוי משימות.

גם הסברה אודות אותם השינויים לא התקיימה. רבים מן המשרתים הצעירים בקבע חשו כי הפיקוד הבכיר מנותק מהם, זאת בשל שיח פיקודי שאינו מספק ובגין היעדר די קשב לתחושותיהם ולדעותיהם.

צילום: פלאש90
צילום: פלאש90

הממצאים במסגרת יחסי מפקד-פקוד

לדברי הנציב קיימת מגמה של אי קיום פקודות הצבא בגיבוי המפקדים "במהלך השנה הופתעתי שיש גורמי פיקוד שפעלו שלא בהתאם לפקודות הצבא, ואף יתרה מכך, יש מפקדים הנוהגים כלפי פקודיהם בניגוד לערכי צה"ל ול"רוח צה"ל". כמה מן הדוגמאות שהופיעו בדו"ח היו עיכוב הפניית חייל לקב"ן במשך חודשים רבים על אף בקשות חוזרות ונשנות,  וכן חיילים הנדרשים לריבוי משימות בעצימות גבוהה וביעילות, גם בחלוף 48 שעות ללא שינה.

מחדל נוסף הוא אי-קיום פקודות הצבא וסיכון חיי חיילי צה"ל כגון חייל לוחם שנאלץ להמתין שלוש שעות בשעות החשיכה בצומת מבודד בהמתנה לרכב יחידה שיאסוף אותו לבסיס. דוגמה נוספת היא של חיילים בתפקידי נהיגה שנאלצו למלא משימות מסכנות חיים למרות שלא היו כשירים לנהוג. וכן חייל בשירות החובה שנדרש לשוב מביתו באזור ירושלים ליחידתו ברמת הגולן, ללא תחבורה ציבורית סדורה, ולכן נאלץ לאחר שעת חצות, למצוא פתרון מגורים ארעי.

עוד מספר הדוח על אי-קיום פקודות הצבא במתן מענה רפואי של מפקדים עבור חיילים כמו חייל שפרק את כתפו ובניגוד להנחיות הרפואיות נקרא לשוב לשירות שם נקע את כתפו בשנית ונאלץ להתפנות בכוחות עצמו באמצעות טרמפים לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. חיילים ששהו בחופשת מחלה ממושכת בביתם התלוננו על חוסר התעניינות ויחס מצד מפקדיהם. "לפי השקפתי, מפקד המכיר את פקודו ודואג לשלומו, גם כשאינו ביחידה אלא בחופשת מחלה, הוא מפקד שפקודיו ילכו אחריו באמון מלא" כך כתב הנציב.

צילום:פלאש 90
צילום:פלאש 90

הדוח מעלה גם בעיה של התבטאויות פוגעות של מפקדים כלפי חיילים שאינן עולות בקנה אחד עם סגנון הפיקוד המקובל בצה"ל, ושאינן תורמות להתנהלות התקינה של היחידה. הנציב מספר על מקרה בו קצין, שהנחה את פקודיו למלא את משימותיהם, השתמש בביטויים חמורים הקשורים לתקופת הנאציזם ולעבודות הפרך.  מקרים נוספים בהקשר זה הם מפקד גדוד שאיים על חיל "אני מוציא לך כרטיס צהוב, ובשלב הבא תקבל פצצה שלא תבין מהיכן היא הגיעה", מפקד נוסף שכינה את פקודו "קוקסינל", מפקד אחר שכינה חייל שעשה שימוש לא כשיר בנשק "רוצח" וגם "מטומטם" ,חיילות שהורחקו מהכשרה מקצועית עליהן נאמר שהן "רדודות", וכי המפקדות "שמחות שהן לא נשארות בהכשרה" וכן מפקד שהתעלם במפגין ממצבו הרפואי של חייל ושלח אותם להגיש קבילה.

גם מקרים של אלימות פיזית של מפקדים כלפי חיילים מופיעה בדו"ח ומבהיר הנציב כי אין הכוונה לאלימות במובן הפלילי של הדבר, אלא להתנהלות פיקודית, שבה יש מגע פיזי פסול בין מפקד לפקודו. דוגמאות לכך הן: מפקד שבעט בחייל באופן שהביא לנפילתו, ולאחר שבעט בו שוב, הכה אותו בקת נשקו.  חיילת בבסיס כליאה ש מזרנה הוצא מהתא ע"י מפקדת הפלוגה ששפכו גם מים על רצפת התא, מפקד אחר שבעט בחייל שנרדם בתדרוך בכדי להעירו, הרחקת חייל אחר ממקום מסוים תוך כדי משיכת האפוד שלו וחייל שנאזק בניגוד לאמור בפקודות.

המפקד גם התייחס להתעמרות מפקדים בחיילים בבחינת "התנהלות פיקודית שהיא, לכאורה, נורמטיבית וברוח פקודות הצבא, אולם היא טומנת בחובה יחס נוקשה שאינו מיטיב עם הפרט, על אף העמידה בפקודות ובנהלים". עוד סוקר הדוח את תחומי שירותי הרפואה לחיילי צה"ל , מערך חיילי המילואים ויחס למועמדים לשירות הבטחון.

המספרים שמאחורי הדו"ח:

בשנת 2015 נתקבלו בלשכת נציב קבילות החיילים 6,371 קבילות בכתב, לעומת 6,711 קבילות בכתב בשנה הקודמת. 61.06% מהקבילות נמצאו מוצדקות. 56.1% מהקבילות בשנת 2015 הוגשו ע"י חיילי חובה לעומת 55.8% בשנה שעברה. 12.2% מהקבילות הוגשו ע"י משרתי מילואים, 11.1% ע"י  משרתי קבע 17.1% ע"י מועמדים לשירות הביטחון ו3.48% מהפניות ע"י אזרחים או עלומי שם. הטיפול במרבית הקבילות (63.18%) מסתיים תוך חודשיים והטיפול ב 81.22% מהקבילות מסתיים תוך שלושה חודשים. נוסף על הקבילות שהתקבלו בכתב בשנת 2015 ,התקבלו 24,953 פניות במוקד הטלפוני שמפעילה הנציבות.

נתונים מתוך הדו"ח
נתונים מתוך הדו"ח
מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20