החודש נערך כנס "נוסעים ושווים", הכנס הבינלאומי לתחבורה ציבורית ושיתופית לאנשים עם מוגבלות, ביוזמת קרן משפחת רודרמן ו"ישראל מעבר למגבלות" בג'וינט ישראל. זאת במטרה למצוא פתרונות חדשניים המקלים על התניידות בעלי המוגבלויות, אך בחוק עדיין לא נקבעו תקנות מעבר לאוטובוסים העירוניים בהם מחויבים להציב רמפה בכל אוטובוס.

סיון חילאי

סיון חילאי