בג"צ דחה היום (חמישי) בצהריים עתירה כנגד ראש הממשלה בגין 'פרשת הצוללות' (פרשה 3000). העתירה הוגשה בידי התנועה לטוהר מידות.

העתירה הוגשה כנגד היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, משטרת ישראל וראש הממשלה. העותרים טענו כי יש לחקור את ראש הממשלה בפרשת כלי השיט, אך שופטי בג"צ קבעו כי "נקל להתרשם כי טענות העותרת אינן נשענות על מידע או ראיות כלשהן" ובהתאם נפסקו הוצאות לטובת המדינה.

במענה לעתירה בהירה המדינה כי ההחלטה שלא לחקור באזהרה את ראש הממשלה נבעה אך ורק משיקולים ראייתיים – היעדר חשד סביר לביצוע עבירה פלילית מצדו, על רקע התשתית הראייתית שנאספה, ובכללה גרסת עד המדינה.

בנוסף, טענה המדינה כי לעמדה זו היו שותפים כלל הגורמים המעורבים בחקירה ובליוויה. שופטי בג"צ קבעו, בין השאר: "לא הונח בפנינו כל טעם ממשי המצדיק הטלת ספק בהבהרה ברורה וחד משמעית זו, המובאת בשם גורמי המקצוע הבכירים ביותר, האמונים על החקירה ואשר חזקת התקינות עומדת לצדם". השופטים סיכמו "אשר על כן, אין העתירה מגלה כל עילה להתערבות במישור זה".

אורן רפאל

אורן רפאל