פרקליטות המדינה הודיעה היום (א') לבית המשפט העליון כי היא מסכימה לעריכת משפט חוזר בעניינו של הנאשם ויקטור גואטה, וכי בכוונתה לנהל את המשפט החוזר בעניינו מחדש.

גואטה הורשע בשנת 2007, לאחר ניהול הוכחות בביהמ"ש המחוזי בת"א, ברצח האכזרי של יצחק (איזו) שוורץ ז"ל בדירתו בנתניה בשנת 2004, על רקע מאבקי שליטה על עסקי מכירת סמים. בעקבות הרשעתו נגזר עליו עונש מאסר עולם כמתחייב לפי חוק. בשנת 2009 דחה בית המשפט העליון (כב' השופטים א' לוי, ע' ארבל וח' מלצר) פה אחד את ערעורו של גואטה, תוך שקבע בפסק דינו, בין היתר, כי "הרשעתו של המערער מבוססת כדבעי על ראיות חזקות ועדויות ברורות, ובעיקרן התוודויות המערער בפני אנשים שונים שעדויותיהם היו מהימנות על בית המשפט, המשתלבות לכדי תמונה שלמה ומלאה". בקשה שהגיש גואטה לדיון נוסף נדחתה אף היא.

אילוסטרציה. צילום: אדיר סולטן, פלאש 90

 

הבקשה של גואטה למשפט חוזר הוגשה בעקבות התפתחות שאירעה בשנת 2015 בחקירת פרשת רצח אחרת משנת 2004, רצח דורון סרוסי ז"ל. התפתחות זו הביאה את הפרקליטות לערוך עיון מחדש בחומרים שנאספו בשנת 2004 בחקירת רצח סרוסי, והתברר כי חומרים אלה כוללים, בין היתר, הקלטות וחומרי חקירה שנמצאו רלוונטיים גם להגנתו של גואטה. חומרים אלו לא הועמדו בזמנו לעיון ההגנה במשפטו של גואטה, וגם לא היו בידיעת התובעים שניהלו את משפטו.

אי הכללת חומרי החקירה הללו מתיק סרוסי בחומר שנמסר לידי ההגנה במשפטו של גואטה, נבע כנראה מתקלה, שיסודה בכך ששני התיקים נחקרו במקביל על ידי שני צוותי חקירה נפרדים, כאשר ההקלטות הנזכרות בוצעו על ידי צוות החקירה בתיק סרוסי, כלפי מי שנחשד בשעתו בביצוע רצח סרוסי, ולכן תויקו רק בתיק הרצח של סרוסי ובטעות לא תויקו גם בתיקו של גואטה.

מיד לאחר גילוי החומרים, על אף העובדה שבאותו זמן הרשעתו של גואטה היתה חלוטה, העמידה הפרקליטות את כל חומר החקירה בנוגע לרצח סרוסי לעיונה של עורכת דינו של גואטה דאז. הפרקליטות סברה כי החומרים החדשים שהתגלו עשויים להיות רלוונטיים להגנתו של גואטה, ומשכך יזמה את מסירתם באופן מידי לידי גואטה. יחד עם זאת, סבורה הפרקליטות כי החומר החדש שנמסר על ידה אמנם רלוונטי להגנתו של גואטה, והוא יכול לנסות להעלות על סמכו טענות חדשות, אך הוא אינו משנה את המסקנה כי יש די ראיות מעבר לספק סביר להוכחת הרשעתו של גואטה בעבירת רצח.  בפרקליטות טוענים כי בחומר החדש לא נמצאה ראיה המלמדת על חפותו של גואטה.

בשנת 2018, כשלוש שנים לאחר מסירת הקלטות לבאת כוחו של גואטה, הוגשה מטעמו בקשה למשפט חוזר. כאמור, כיוון שהפרקליטות סבורה שעל סמך חומר זה יכול גואטה לנסות ולהעלות טענות חדשות, הסכימה היום הפרקליטות לקיומו של משפט חוזר. עם זאת, לאחר שקילה חוזרת ונשנית של מכלול הראיות בתיק, ולאחר בדיקות שונות שבוצעו, סבורה הפרקליטות כי הראיות שהביאו להרשעתו של גואטה הן בעלות משקל מכריע גם כיום, וכי הרשעתו מבוססת על אדנים מוצקים. לפיכך הודיעה הפרקליטות, כי היא מתכוונת לנהל את המשפט מחדש במגמה להביא להרשעתו החוזרת ברצח.

בהסכמת בא כוחו של גואטה, יישאר גואטה במעצר שכן לצד הסכמת הפרקליטות לעריכת משפט חוזר, הוגשה בקשה, בהסכמת בא כוחו של גואטה, להורות על מעצרו של גואטה ל-90 ימים החל מיום מתן ההחלטה על קיום משפט חוזר, וזאת בשל העובדה כי מדובר בעבירת רצח, לנוכח הנסיבות האכזריות בהן בוצע מעשה הרצח, המעצימות את המסוכנות הנשקפת ממבצע הרצח, ונוכח עברו הפלילי המכביד של גואטה מעבר לתיק הרצח המדובר.