חוק השקיפות שעבר השבוע קריאה שניה ושלישית בכנסת גרם לאמריקה להביע את דאגתה ולהתערב שוב בחקיקה הפנים ישראלית. דובר מחלקת המדינה האמריקנית, ג'ון קירבי, הבהיר כי "חרף העובדה שחלק מהנושאים שהדאיגו אותנו שונו בגרסה הסופית של החוק – אנחנו עדיין מתנגדים להשפעות האפשריות של החקיקה הזו – בפרט שהוא מגביל ארגונים שאינם ממשלתיים".

שקד. ביקורת הכרחית
התערבותן של מדינות זרות זו הסכנה לדמוקרטיה. שקד

לדבריו, "ממשלות חייבות להגן על חופש הביטוי בארצן גם למתנגדי השלטון – ולתת לכל הקולות בחברה להישמע".

האיחוד האירופי פרסם לפני כן גינוי משלו להחלטה, ורמז גם כי מדובר בצעד שעלול לפגוע בחופש הביטוי של ארגונים אלה "דרישות הדיווח המוטלות על ידי החוק החדש, הן מעבר לצורך הלגיטימי לשקיפות. נראה שמטרת החוק היא להגביל את פעילותם של ארגונים למען החברה האזרחית אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהערכים המשותפים לאיחוד ולישראל".

שקד הגיבה לגינוי שגריר האיחוד האירופי: "שגריר האיחוד האירופי התבטא היום נגד החוק ואמר כי לטעמו החוק מהווה פגיעה בדמוקרטיה, וביקש מישראל – להימנע מפעולות שיפגעו בחופש הביטוי וההתאגדות. אני רוצה להרגיע את השגריר ולהבטיח לו כי הצעת החוק אינה פוגעת כלל בחופש הביטוי" עוד הוסיפה שקד "אני דווקא סבורה כי התערבותן של מדינות זרות במשטרה ובמדיניותה של מדינה אחרת הן הן הסכנה האמתית לדמוקרטיה", לדברי השרה.

"לא ייתכן כי האיחוד האירופי תורם לעמותות הפועלות בשמה של מדינת ישראל, כאשר למעשה הן משמשות כלי בידיהן של מדינות זרות ליישום המדיניות שלהן" עוד ציינה שרת המשפטים "השגריר הביע גם דאגה מתופעת ה'שיימינג' לכאורה שהחוק מעודד. ראשית, עמותות הדבקות בדרכן ובעמדותיהן אינן צריכות להתבייש בכך. שנית, מפתיע אותי כיצד השגריר והאיחוד היוצאים נגד החוק אינם עושים בדק בית ורואים כיצד החלטת האיחוד האירופי על סימון מוצרי התנחלויות מבקשות לעשות את אותו הדבר בדיוק, רק שכאשר ההחלטה מגיעה מאירופה ופוגעת בכלכלת ותושבי ישראל היא נחשבת למעשה לגיטימי".

עוד הוסיפה שקד "אנו מבקשים ממדינות המעוניינות להתערב בענייניה הפנימיים של מדינת ישראל לעשות זאת בגלוי, בדרכים הדיפלומטיות המקובלות ובאופן המקובל".

חוק השקיפות, או בשמו המלא: חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, עבר השבוע בקריאה שניה ושלישית ברוב של 57 מול 48 במליאת הכנסת ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. החוק מחייב עמותות הנתמכות על ידי מדינות זרות לדווח על כך. החוק מגביר את השקיפות בפעילותן של עמותות, אשר עיקר מימונן מגיע מתרומות של ישויות מדיניות זרות ולחייבן בשקיפות מוגברת. החוק יחול על כל עמותה שמעל חמישים אחוז מתקצובה מגיע מישויות מדיניות זרות.

דיון הפטריוטים בנושא 

הדיון בנושא הגיע גם לשולחן הפטריוטים. ארי שמאי פותח את הדיון "צאו מהפראנויה שהאמריקאים רוצים להפוך את המשטר". ליאת רון אומרת "העובדה ששלדון אדלסון לדוגמא תורם לנתניהו מטרידה פחות. זו שטות גמורה".

ענבל גבריאלי עונה לה "תחשבי נניח שהסכומים לא היו מספיקים והיו תורמים יותר והיו מעלים את מי שהם רוצים ולא את מי שליאת האזרחית רוצה". איתן זליגר אמר כי "הדו"ח הזה הוא הוכחה שחוק העמותות הוא חוק חשוב".

‫מיכל שמעון‬‎

‫מיכל שמעון‬‎

עורכת באתר ערוץ 20.