מחר (ה') יכריע הציבור הבריטי במשאל-עם האם תפרוש בריטניה מן האיחוד האירופי. כיצד ישפיע הדבר על הגנת הפטנט שרבות מחברות ההייטק הישראליות מבקשות לקבל או לאכוף באירופה?

כיום, הפטנט אירופאי מוענק אמנם על ידי מוסד מרכזי – משרד הפטנטים האירופאי, אך דורש אשרור בנפרד בכל אחת ממדינות אירופאיות ספציפיות שבעל הפטנט מעוניין בהגנת פטנט בהן, על מנת שיכנס לתוקף כפטנט במדינה הספציפית. לפיכך,מבחינה מעשית, הפטנט האירופאי המוענק כיום הינו סט של פטנטים מקומיים נפרדים המאושרים יחד מרכזית אך נאכפים מקומית (כ"א במדינה הספציפית בה אושרר) – כלומר, פטנטים שלגבי כל אחד מהם, במקרה של הפרה (או תביעה לביטול), יידרש דיון בבית משפט של המדינה האירופאית הספציפית בה אושרר.

ואולם, אחרי עיכוב של שנים מן המתוכנן צפויה היתה להיכנס לתוקף בשנת 2017, בנוסף לאופציית האשרור המקומי במדינות האירופאיות הספציפיות, אלטרנטיבה לפטנט האירופאי הנוכחי, וזאת בדמות מערכת פטנט אחוד (Unitary Patent System).

מערכת חדשה זאת תאפשר בעקבות מתן פטנט אירופאי, לבחור במקום מסלול האשרורים המקומיים, קבלת פטנט אירופאי מרכזי (Unitary Patent) שיקבל מיידית תוקף בכל מדינה אירופאית שתצטרף למערכת החדשה. הפטנט המרכזי לא ידרוש אשרור בנפרד באף מדינה אירופאית שהצטרפה, ויהיה ניתן לאכיפה (או ביטול) בבית משפט אירופאי מרכזי חדש שיוקם במיוחד לצורך זה – Unitary Patent Court (UPC).

לרבות מחברות הסטארט-אפ הישראליות, פטנט אירופאי היווה נכס חשוב ביותר ומכפיל ערך משמעותי, והמערכת החדשה עתידה להוות אופציה שתוזיל משמעותית עלויות כניסתו לפועל ואכיפתו של פטנט אירופאי (לצד חסרונות מסויימים).

החלטה בריטית על פרישה מן האיחוד האירופאית צפוייה להשפיע על ה- Unitary Patent System וישנם הסבורים שיש לה אף את הפוטנציאל לגרום לקריסתה המוחלטת עוד טרם היוולדה.

בריטניה עדיין לא אישררה את ה- Unitary Patent System ואין זה סביר להניח כי אחרי החלטה על פרישה מהאיחוד האירופאי תאשררו. כתוצאה מכך, עתיד (לכל הפחות) לחול עיקוב נוסף בכניסת מערכת הפטנט האירופאי החדשה לתוקף, שכן על פי ההסכמים הקיימים, כניסתה של ה- Unitary Patent System לתוקף מותנית באשרור המערכת ע"י שלוש המדינות המובילות מבחינת כמות אישרורי פטנטים אירופאיים שהתקבלו, שהן כיום – גרמניה, צרפת ובריטניה.
במקרה זה, תדרשנה המדינות הנשארות להתאים את ההסכמים שהמערכת החדשה מסתמכת עליהם לנסיבות.

במקרה של השארות בריטניה – מהכלכלות החשובות באיחוד כיום – מחוץ למערכת החדשה, תאלץ חברה שקיבלה במזל טוב פטנט אירופאי ושרוצה להנאות מיתרונות המערכת החדשה וגם מהגנת פטנט בבריטניה, להגיש בנוסף בקשת פטנט בריטית נפרדת.

הדבר צפוי לנטרל במידה משמעותית את יתרונותיה של המערכת החדשה על פני המערכת הקיימת (הן מבחינה כספית והן מבחינה אסטרטגית), להופכה לבילתי כדאית, ועל כן להטיל צל כבד על עצם הצדקת קיומה, מה שעלול להביא לקריסתה עוד בטרם נולדה.

20 News

20 News