ועדת השרים לענייני הפרטה בהובלת שר האוצר משה כחלון אישרה היום (שני) פה אחד כי 60% ממניות חברת דואר ישראל יוותרו בידי המדינה, גם לאחר תהליך הפרטה שהחברה תעבור. ההפרטה אושרה לאור מגמת ירידה ברווחיות החברה ובתזרים המזומנים שלה, ולמרות שהחל מאפריל 2015, חברת הדואר מיישמת את תכנית הבראתה כפי שנקבע במסגרת ההסכם הקיבוצי הכולל.

 

דואר ישראל. צילום: פלאש90

 

על פי המתווה שהציגה רשות החברות הממשלתיות, בשלב הראשון יוצעו למכרז פרטי – לטובת משקיע אסטרטגי בארץ או בחו"ל – 20% ממניות החברה. בשלב השני, לאחר שנתיים, תתבצע הצעה לציבור של 20% נוספים ממניות החברה ודואר ישראל תהיה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בתל אביב. בין המדינה לבין הרוכש ייחתם הסכם אשר יאפשר למשקיע להשפיע על בחירת מנכ"ל, יו"רים של ועדת הכספים וועדת משאבי אנוש יהיו דירקטורים. המשקיע יחויב לשמור על אחזקתו במניות החברה לתקופה של שבע שנים. ההחלטה גם קובעת חלופה של הצעת מניות לציבור של עד 40% במקרה והליך המכירה למשקיע הפרטי אינה צולחת.

מעבר לשינויים המהותיים במבנה ובפעילות החברה, שלבי ההפרטה צפויים להניב תמורות למדינה כתוצאה ממכירת אחזקות באופן ישיר למשקיע בשלב ראשון ומהנפקת מניות לציבור בשלב שני. התייעלות בפעילות החברה וכניסתה לתחומי פעילות פיננסיים חדשים יחד עם כניסת גורמים מתמחים באותם תחומים כשותפים לפעילות החברה, צפויים להביא לשיפור בתוצאותיה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים בשנה.

הצעת ההחלטה מקדמת את הליך ההפרדה בין חברת הדואר לבנק הדואר ומשמעויותיו בהתחשב במטרתו של שר האוצר להפוך את בנק הדואר לבנק חברתי, עצמאי שנותן שירותים מיטביים לציבור הישראלי.

חגי סימן טוב

חגי סימן טוב