ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה היום (ב') לקריאה ראשונה הצעת חוק של ח"כ מרב בן ארי, שתאריך בשנתיים הוראת שעה להפחתת קיזוז בקצבאותיהן של אימהות יחידניות.

החל משנת 2003 קוזזו קצבאות המזונות והבטחת ההכנסה של הורים עצמאיים, רובם המכריע אימהות יחידניות, באחוזים גבוהים ביחס להכנסתם ועד כדי 60% מהקצבה. הוראת שעה מ-2017 הפחיתה את משמעותית את הקיזוז לעד 25% בלבד.

מחקר שערך הביטוח הלאומי בקרב 45,000 נשים הנכללות בהגדרות הוראת השעה, מצא כי בעקבות השינוי עלתה הכנסתן במאות שקלים בחודש: בקרב הזכאיות להבטחת הכנסה עלתה ההכנסה בכ-600 ₪ בממוצע ובקרב הזכאיות למזונות, ב- 430 ₪ בממוצע.

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20