ועדת החוקה חוק ומשפט אישרה היום (ב') לקריאות שנייה ושלישית את הצעת תיקון מס' 58 לחוק ההוצאה לפועל (חייב המשלם לפי הוראה לתשלום בשיעורים).

לפי הצעת החוק, אם חייב משלם באופן רציף ועקבי את התשלומים שנקבעו לו, לאחר שעבר הליך פורמאלי של הכרה בו כ"חייב משלם" על ידי מערכת ההוצאה לפועל, יינתנו לו ההקלות הבאות: הפחתת שיעור ריבית הפיגורים שתיצבר על יתרת החוב בתיק ב-25%, ואי נקיטת הליכי הגבייה הבאים נגדו: עיקול חשבון עובר ושב, עיקול משכורת, עיקול מיטלטלין, מימוש רכב שעוקל והגבלת החייב מקבל, מהחזיק ומחדש רישיון נהיגה.

שיקול הדעת של רשמי ההוצאה לפועל יורחב כך שיהיה לרשם ההוצאה לפועל שיקול דעת לתת אפשרות לחייב להיכנס מחדש למסלול התשלומים וההקלות, אם התקיימו נסיבות שמצדיקות זאת.

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20