כ"ץ. צילום: מארק ישראל סלאם
כ"ץ. צילום: מארק ישראל סלאם

ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה הצעת חוק ממשלתית שתאפשר לשר העבודה והרווחה להפעיל שיקולים של רווחת העובד, מסורת ישראל, קיומה של חלופה שלא תחייב העסקת עובדים במנוחה השבועית ומידת הפגיעה במרחב הציבורי, בעת מתן היתר להעסקת עובדים בשבת. תיקון החוק צפוי לעלות לאישור הכנסת בקריאה ראשונה ביום שני הקרוב.

לאיסור העסקת עובדים במנוחה השבועית שתי תכליות: האחת, תכלית סוציאלית והיא לשמור על רווחת העובדים, והשנייה, תכלית דתית- לאומית – קביעת יום השבת כיום המנוחה בהתאם לצביונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית.

על פי סעיף 12(א) לחוק, שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים רשאי להתיר העסקת עובדים בשעות המנוחה השבועית אם הוא משוכנע שהפסקת העבודה למנוחה השבועית לכולה או לחלק ממנה, עלולה לפגוע בהגנת המדינה או בבטחון הגוף או הרכוש, או לפגוע פגיעה רבה בכלכלה, בתהליך עבודה או בסיפוק צרכים שהם, לדעתו, חיוניים לציבור או לחלק ממנו.

שר העבודה והרווחה חיים כץ: ״מאז קיבלתי ליידי את הסמכויות על מתן היתרי עבודה ביום המנוחה השבועי תמיד שמרתי על איזון מתבקש בין הצרכים החיוניים לבין רגשות הציבור והכל תוך התחשבות ברווחת העובד. התיקון מאפשר בחקיקה להוסיף שיקולים של רווחה לעובד, מסורת ישראל ומידת הפגיעה במרחב הציבורי״

אלירן טל
כתב בדסק המדיני של ערוץ 20